Categories: Mwingz, Orange, Proximus

Zendmast.be redactie

Share

In het jaarverslag van Proximus (2022) staat volgende geschreven.

MWingz, de joint venture met Orange Belgium die in 2020 werd opgericht, sluit perfect aan bij die ambitie. Ze zal ons in staat stellen het aantal mobiele sites van elke operator met 35% te verminderen en tegelijk de dekking van het gedeelde netwerk te verbeteren, aangezien dit laatste ongeveer 20% meer mobiele sites zal tellen dan het vroegere stand-alone netwerk van elke operator. Het consolidatieprogramma is in 2022 goed opgeschoten, nadat het enige vertraging opliep door laattijdige hardware leveringen als gevolg van de wereldwijde verstoringen in de toeleveringsketen.

Aldus deze optimalisatie goed is voor de dekking van de operatoren en de eindgebruikers is dit echter minder goed nieuws voor eigenaars van zendmasten in sommige gebieden.

Eigenaars van zendmasten die rekenden op de huurinkomsten van hun zendmast voor bv. de vaste kosten van een V.M.E. te betalen kunnen onder druk gezet worden om hun huur te verlagen of zelf helemaal geen huur meer te ontvangen door de consolidatie van de masten.

Volgens Proximus zou er tot 35% van de zendmasten van de 2 operatoren kunnen verwijderd worden.

Indien u of uw bedrijf een zendmast heeft is het aan te raden om uw huurovereenkomst te laten controleren en te zien op de zendmast-kaarten van de overheid of uw mast in gevaar zou kunnen komen.

Bron : https://www.proximus.com/dam/jcr:dfbe54e6-8faa-4b23-b305-6a317bbc2c9b/proximus-geintegreerd-jaarverslag-2022_nl.pdf